ПРО ПРОДУКТ

Рішення SOLIDWORKS® 3D CAD призначене для інженерів-конструкторів, інженерів-технологів і промислових дизайнерів. Воно допомагає їм проектувати промислові вироби, проводити їх віртуальні випробування, виконувати підготовку до виробництва, керувати інженерними даними та взаємодіяти на протязі всього робочого процесу. Всі інші програмні продукти SOLIDWORKS працюють в тому ж середовищі, що і SOLIDWORKS 3D CAD, і повністю асоціативні з цим продуктом. Це означає, що всі фахівці працюють з одними і тими ж даними, і будь-яка зміна автоматично відбивається у всіх програмних додатках.

Рішення SOLIDWORKS 3D CAD – основа всього комплексу SOLIDWORKS, призначеного для розробників та виробників промислової продукції. Воно охоплює процеси проектування, віртуальних випробувань, перевірки технологічності, підготовки керуючих програм для верстатів з числовим програмним керуванням, взаємодії фахівців і управління даними. SOLIDWORKS 3D CAD є простий в освоєнні і має багату функціональність, завдяки чому допомагає прискорити цикл розробки продукції, знизити витрати і забезпечити високу якість.

 • Проектні та виробничі підрозділи працюють паралельно в єдиній інтегрованій системі.
 • Зміни можна вносити на будь-якій стадії, і вони відразу ж стають доступні всім учасникам процесу.
 • 3D-моделі та 2D-креслення деталей і виробів будь-якої складності створюються швидко та з високою точністю.
 • Ефективність забезпечується завдяки спеціалізованим функціям для роботи з отворами, кріпильними елементами, деталями з листового матеріалу, ливарними формами, литими (у т.ч. пластмасовими) деталями, звареними швами, поверхнями, сітчастими моделями, трубопроводами і електричними кабелями, а також можливостям зворотного проектування.
 • Специфікації, необхідні для виготовлення виробів, формуються одним натисканням клавіші.
 • Автоматична перевірка на перетинання та функції віртуального тестування з вбудованими можливостями кінематичного аналізу та аналізу й розрахунку напружень допомагають уникати помилок.
 • Інструменти автоматичного розрахунку собівартості і перевірки технологічності дозволяють вибрати чинники, на які слід орієнтуватися при проектуванні.
 • Завдяки стратегіям обробки, які засновані на правилах і легко налаштовуються, автоматизується написання керуючих програм для верстатів с ЧПК.
 • З файлами більшості 3D CAD можна працювати в їх вихідному форматі; існує також можливість автоматичного перетворення таких файлів в формат SOLIDWORKS.
 • Для ефективної демонстрації ідей є функції створення, публікації та перегляду фото-реалістичних зображень проектів та відеороликів.
 • Засоби керування інженерними даними допомагають організувати взаємодію учасників проекту і вести контроль версій.

МОЖЛИВОСТІ  ТА ПЕРЕВАГИ

 • Оптимізація всього процесу випуску продукції – від проектування до виробництва.
 • Зведення до мінімуму необхідності в бувальцях, дублювання роботи і помилок, пов’язаних з перетворенням даних.
 • Значне скорочення витрат на підтримку систем проектування і виробництва завдяки впровадженню єдиного інтегрованого наскрізного рішення.
 • Швидке освоєння користувачами завдяки зручно скомпонована довідкової системі, навчальними посібниками, технічної підтримки і можливостям навчання.
 • Безпосередня робота з даними з усіх широко застосовуваних 3D CAD-систем.
 • Автоматичне оновлення документації і специфікацій при змінах в проекті.
 • Оптимізація проектів за різними критеріями, за допомогою інструментів розрахунку собівартості і контролю технологічності.
 • Прискорення формування 2D-креслень, а в перспективі – повне виключення потреби в них.
 • Підготовка керуючих програм для обробки на верстатах з ЧПУ в SOLIDWORKS CAM (на основі технології CAMWorks®).

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ 

SOLIDWORKS Standard – система, що швидко освоюється користувачами, з безліччю функцій, якими користуються фахівці проектних і виробничих підрозділів.

 • Безпосередній обмін даними з постачальниками і замовниками, які також працюють в SOLIDWORKS.
 • Виключення потреби в перетворенні даних, що віднімають час і призводять до помилок.
 • Робота з найскладнішими деталями і найбільшими виробами.
 • Автоматизоване створення видів на 2D-кресленнях, вставка специфікацій і всі необхідні функції для деталізації креслень.
 • Автоматична перевірка на перетинання і розбіжності перед передачею виробів у виробництво.
 • Автоматизація створення моделі і креслень завдяки вбудованим засобам конфігурації.
 • Інструменти рендеринга і анімації для підготовки зображень і відеороликів, які ілюструють експлуатацію виробів..
 • Модуль SOLIDWORKS 3D Interconnect для безпосередньої роботи з даними, підготовленими поза SOLIDWORKS CAD, без необхідності їх перетворення.
 • Економія часу і уникнення потенційних переробок проектів завдяки контролю технологічності і перевірці на перетин.
 • Створення (у SOLIDWORKS з підпискою – автоматичне) керуючих програм для верстатів за допомогою функцій CAM, що базуються на технології CAMWorks®; інтелектуальна база правил обробки.

Функціональні блоки:

 • Проектування деталей та вузлів:
  • Тривимірне твердотільне моделювання;
  • Концептуальне проектування;
  • Планування структури виробів та їх вузлів;
  • Пряма модифікація геометрії;
  • Проектування складни́х склада́них одиниць;
  • Проектування складни́х поверхонь;
  • Проектування  виробів з тонколистового металу;
  • Проектування зварних конструкцій;
  • Проектування пластикових деталей;
  • Проектування прес-форм.
 • Оформлення та випуск креслень:
  • Автоматичне створення та оновлення креслярських видів асоціативної моделі;
  • Підтримка світових стандартів оформлення документації, враховуючи ГОСТ;
  • Автоматичне и ручне проставлення розмірів і допусків і посадок;
  • Анотації і символи для оформлення документації;
  • Автоматична побудова рознесених видів, позначення позицій;
  • Автоматизована розробка специфікацій;
  • Таблиці різних видів (отворів, кутів вигину, нарізки профілю і т.п.);
  • Технічні вимоги.
 • Засоби, полегшуючи безпосередньо проектування:
  • CAD Search — засіб інтерактивного пошуку САПР – файлів і необхідної інформації на робочому місці, в локальній мережі або в мережі Інтернет;
  • DriveWorksXpress — засіб автоматизації створення варіантів виробу по прототипу і закладеним правилами (обмеженням);
  • Підтримка конфігурацій (виконань) деталей і вузлів;
  • Засоби автоматизації типових процедур (макроси, гарячі клавіші, прикладне програмування, ітераційні процедури);
  • Доступ до онлайн-бібліотеці компонентів виробників (3DContentCentral.com).
 • Анімація і візуалізація:
  • Ручне та автоматичне складання-розбирання вузлів;
  • Створення відео САПР – моделі з переміщенням, поворотом компонентів;
  • Базові можливості отримання фото-реалістичних зображень;
  • Створення відеороликів з переміщенням камери (ефектом присутності).
 • Контроль колізій:
  • Контроль колізій та перетинів;
  • Контроль співвісності кріплення і отворів.
 • Обмін даними і взаємодія:
  • Асоціативний імпорт тривимірних моделей з інших САПР (3D Interconnect);
  • Імпорт моделей друкованих плат (IFC);
  • Імпорт / експорт більше ніж 30 форматів файлів;
  • Прямий друк на 3D-принтерах в форматах AMF і 3MF;
  • Підготовка моделей для експорту в САПР для архітектури та будівництва;
  • Інтеграція в одному вікні додатків для підготовки керуючих програм для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПУ);
  • eDrawings — засіб перегляду і узгодження креслень та іншої технічної документації;
  • Підтримка технологій, що не потребують креслень – позначення розмірів, допусків і спеціальних символів безпосередньо на 3D-моделі;
  • Автоматична побудова 2D DXF або 2D DWG для верстатів з ЧПУ на базі тривимірної моделі;
  • DraftSight — система 2D проектування з підтримкою DXF/DWG у комплекті;
  • Засоби використання старих 2D даних для побудови 3D-моделей;
  • Конвертація твердотільних компонентів в тонколистові;
  • Defeature — примусова «нейтралізація» моделей для збереження інтелектуальних прав щодо розповсюджуваних моделей.
 • Імпорт моделей інших САПР:
  • Інтерактивне розпізнавання структури моделі;
  • Автоматичне розпізнавання структури моделі.
 • Базові засоби аналізу:
  • Впливи деталі на навколишнє середовище (екологічність);
  • Лінійний аналіз міцності деталей;
  • Базовий аналіз течії рідини і газів.
 • Засоби підвищення продуктивності:
  • Потужні засоби множинного вибору за заданими критеріями;
  • Перевірка на симетричність;
  • Пензлик для копіювання параметрів конструктивних елементів;
  • Пошук та заміна в кресленні.
 • SOLIDWORKS CAM Standard (входить до складу поставки при наявності діючої підписки) – 2,5-осьова фрезерна обробка деталей.
 • Технологічність виробу:
   • Аналіз товщини стінок ливарних деталей;
   • Аналіз ливарних ухилів;
   • Перевірка на технологічність виробу;
  • Порівняння деталей і креслень на пошук змін;
  • Перевірка тонколистових виробів і побудова розгорток.

SOLIDWORKS Professional має всі функціональні можливості SOLIDWORKS Standard, а також інструменти що допомагають проектувати вироби с більш високою продуктивністю.

 • Засоби керування файлами.
 • Покращена фото-реалістична візуалізація у SOLIDWORKS Visualize.
 • Автоматизований розрахунок собівартості виробництва.
 • Можливості eDrawings® Professional для взаємодії фахівців.
 • Інструменти зворотного проектування.
 • Автоматизоване виконання перевірок у моделі та кресленнях.
 • Автоматичне планування завдань та пакетна обробка.
 • Аналіз допусків.
 • Інструменти для взаємодії ECAD/MCAD.
 • Велика бібліотека компонентів і деталей.

Функціональні блоки:

 • SOLIDWORKS Visualize Standard (входить до складу поставки при наявності діючої підписки) – система створення фото-реалістичних зображень моделі.
 • Бібліотеки компонентів:
  • Понад мільйон стандартних компонентів за різними стандартами (Toolbox);
  • Допоміжні засоби проектування;
  • Автоматична збірка кріплення;
 • Оцінка вартості виробництва
  • Порівняння вартості виготовлення;
  • Автоматизований розрахунок вартості виробництва
  • База даних для розрахунку вартості виробництва, що може бути налаштована;
  • Різноманітні звіти, що можуть бути налаштовані.
 • Інтеграція з САПР електронних та електричних систем (CircuitWorks™)
  • Імпорт / експорт моделей друкованих плат;
  • Автоматизоване складання електричних компонентів;
  • Двосторонній обмін даними з ECAD;
  • Підтримка форматів IDF, IDX (ProStep) и ASC (PADS);
  • Контури друкованої плати, робочі зони і товщини компонентів;
  • Порівняння відмінностей проектів друкованих плат;
  • Фільтрація відображення елементів плати;
  • Відстеження змін і підтримка коментарів щодо змін;
 • Розширений фотореалістичний рендеринг (PhotoView 360)
  • Зображення та анімації фотореалістичної якості;
  • Управління видом камери, освітленням, матеріалами, текстурами.
 • Нормоконтроль:
  • Перевірка відповідності проекту корпоративним стандартам;
  • Автоматичне коригування невідповідностей;
  • Правила перевірки, що можуть буди налаштовані.
 • Автоматизований аналіз допусків / розмірних ланцюгів (TolAnalyst):
  • MIN/MAX метод, або метод найгіршого;
  • Визначення найбільш впливають ланок;
  • Автоматичне оновлення аналізу при зміні проекту.
 • Управління файлами SOLIDWORKS:
  • Управління правами доступу користувачів і груп користувачів;
  • Централізоване сховище файлів;
  • Контрольований доступ до сховища;
  • Автоматизований контроль версійності.
 • Зворотний інжиніринг (ScanTo3D):
  • Імпорт, редагування, обробка, перетворення в твердотільну геометрію хмари точок або сітки;
  • Імпорт файлів Adobe® Illustrator®;
  • Імпорт растрових файлів і перетворення растру в векторну геометрію eDrawings® Professional;
  • Створення та публікація файлів eDrawings;
  • Вимірювання в файлах eDrawings;
  • Коментування в файлах eDrawings;
  • Підтримка рознесених видів в файлах eDrawings;
  • Перегляд анімацій склада́них одиниць;
  • Захист файлів паролем.

SOLIDWORKS Premium містить всі функціональні можливості SOLIDWORKS Professional, а також інструменти для трасування трубопровідних і кабельних мереж, перевірки проектів, віртуальних випробувань і отримання розгорток поверхонь.

Функціональні блоки:

 • Аналіз кінематики та динаміки:
 • Вхідні дані: Сили, Пружини, Демпфери, Гравітація, Контакти, Втулки;
 • Вихідні дані: Зміщення, Швидкості, Прискорення, Сумарні сили, навантаження;
 • Звіти, графіки, анімація.
 • Комплексний аналіз деталей та виробів:
 • Вхідні дані: Змінні Сили / Тиску, Закладення, Гравітація, Контакти, з’єднання, Матеріали;
 • Вихідні дані: Запас міцності, навантаження, зміщення, деформації;
 • Звіти, графіки, анімація.
 • Оцінка впливу на навколишнє середовище в SOLIDWORKS Sustainability.
 • Спеціалізовані інструменти для прокладки труб та трубопроводів:
 • Створення трубопровідних систем;
 • Гнучкі або тверді труби;
 • Автоматичне складання опор і підвісних пристроїв;
 • Експорт таблиці гнуття труб для виробництва;
 • Розрахунок довжин розрізання труб для специфікації;
 • Можливість автоматичної прокладки труб і трубопроводів;
 • Контроль мінімального радіуса згину;
 • Експорт PCF-файлів в систему ISOGEN.
 • Трасування електричних дротів і кабельних джгутів:
 • Створення кабельних систем;
 • Підтримка гнучких і жорстких кабельних каналів;
 • Стрічкові кабелі;
 • Автоматичний розрахунок довжин дротів;
 • Автоматична розгортка кабелю для виробництва;
 • Специфікація довжин дротів;
 • Автоматична прокладка кабелів;
 • Монтажна арматура, з’єднання, стикування, ізоляція, термонасадкові трубки, електрокомпоненти.
 • Прокладка прямокутних і інших перетинів (кабельних каналів).
 • Розширені можливості створення розгорток поверхонь;
 • Оцінка собівартості вузлів (з урахуванням розподілення на вузли).

Платформа 3DEXPERIENCE® є потужним фундаментом для спеціалізованих фірмових додатків, що охоплюють 12 різних галузей, та пропонує великий портфель профільних рішень.

Компанія  Dassault  Systèmes  втілює  принцип 3DEXPERIENCE®, забезпечуючи окремих людей і компанії віртуальним середовищем для створення стійких інновацій. Провідні рішення компанії допомагають змінити підхід до розробки, виготовлення виробів і сервісу.

Додатки для взаємодії від Dassault Systèmes сприяють пошуку соціальних інновацій, дозволяючи віртуального світу покращувати світ реальний. Забезпечуючи підтримку понад 220 тис. замовників, Dassault Systèmes працює більш ніж в 140 країнах світу, з компаніями будь-якого розміру з усіх галузей промисловості.

Детальна інформація на сайті: www.3ds.com (англійською).

Інші продукти на основі SOLIDWORKS 3D CAD:

Electrical

Cхемотехнічне проектування, розробка електротехнічних систем

PDM-1

Централізоване сховище інженерних даних і файлів

Simulation-1

Інженерні розрахунки, віртуальне тестування та аналіз 3D-моделей

Flow-Simulation-1

Меделювання потокових процесів в текучому середовищі (CFD-аналіз)

Plastics-2

Зручне моделювання процесів литва під тиском

Sustainability-1

Екологічна експертиза в режимі реального часу

Composer-1

Розробка документації, анімації та інтерактивних 3D-інструкцій

Inspection-1

Автоматизоване створення документів для контроль якості

MBD-1

Model Based Definition - визначення на основі моделі, або деталізація

Visualize-1

Створення професійної анімації та іншого 3D-контенту

DraftSight-Avatar2

Інструменти для проектування
2D-креслень