ArCADia – POWER NETWORKS дозволяє створювати професійні документи, пов’язані з проектуванням зовнішніх низьковольтних електричних мереж. Програма дозволяє об’єктно-орієнтоване створення креслень для зовнішніх електричних мереж на територіальних планах, або підготовку користувацьких креслень, що показують енергетичну мережу від низьковольтного трансформатора до розподільчої панелі в будівлі.